Oferta


 

Kurs Prawa Jazdy Kategorii  B       

Kategoria B Prawa Jazdy   uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, oraz pojazdem tym z przyczepą lekką ( do 750kg ).     Uprawnia również do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Kurs Podstawowy składa się z części:

1. Teoretycznej

2.  Praktycznej

 

Część Teoretyczna  to 30 godzin wykladów mających na celu przekazanie osobom szkolonym wiedzy z zakresu:

 • przepisów ruchu drogowego
 • zasad zachowania bezpieczeństwa podczas kierowania pojazdem
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków
 • budowy i zasad eksploatacji pojazdów silnikowych
 • techniki kierowania pojazdem
 • kryteriów oceny i instrukcji przeprowadzania egzaminu państwoweg

1 godzina zajęć teoretycznych to 45min.

Każdy kursant otrzymuje na własność pakiet materiałów szkoleniowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Część Praktyczna to minimum 30 godzin praktycznej nauki jazdy mającej na celu opanowanie:

 • podstawowych czynności obsługi technicznej pojazdu
 • manewrów wykonywanych na placu szkoleniowym
 • manewrów parkowania, zawracania podczas jazdy w ruchu drogowym
 • zasad przepisów ruchu drogowego w rożnych warunkach jego natężenia oraz o różnych porach dnia w tym po zmierzchu
 • techniki jazdy poza obszarem zabudowanym na drogach o podwyższonej prędkości dopuszczalnej
 • zasad zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach ruchu drogoweg

   1 godzina zajęć praktycznych to 60minut.

 

Każdemu kursantowi oferujemy:

 • materiały szkoleniowe na własność
 • dostosowanie terminów jazd do potrzeb kursanta
 • możliwość jazd po placu manewrowym ośrodka egzaminacyjnego
 • egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego w cenie kursu
 • możliwość jazd bezpośrednio przed egzaminem pańswowym z dojazdem do ośrodka ośrodka egzaminacyjnego
 • możliwość wpłat należnośći za kurs w ratach 0%